"නාඩගම්කාරයෝ" Teledrama On LocationInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සම්ප්‍රදාය බිඳහෙලීමේ සම්ප්‍රදායට 
ස්වර්ණවාහිනිය ගෙන එන 
"නාඩගම්කාරයෝ" 
සතියේ දින වල රාත්‍රී 9.30 ට
අධ්‍යක්ෂණය - ජයප‍්‍රකාශ් සිවගුරුනාදන්
රූපවාහිනී තිර රචනය - සද්ධාමංගල සූරියබණ්ඩාර 
නිෂ්පාදනය - චාමර සමරවික‍්‍රම
සංස්කරණය - තිවංක උඩගෙදර
කැමරාකරණය - ප‍්‍රභාත් දර්ශණ / අන්ජුල මදුශාන් 
කලා අධ්‍යක්ෂණය - මනෝජ් වික‍්‍රමසිංහ
අංග රචනය - වාසනා බණ්ඩාර
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය - දිනේෂ් දිසානායක
නිෂ්පාදන කළමණාකරණය - චින්තන ශ‍්‍රීමාල්

20210528OnLocation (1)

20210528OnLocation (2) 20210528OnLocation (3) 20210528OnLocation (4) 20210528OnLocation (5) 20210528OnLocation (6) 20210528OnLocation (7) 20210528OnLocation (8) 20210528OnLocation (9) 20210528OnLocation (10) 20210528OnLocation (11) 20210528OnLocation (12) 20210528OnLocation (13) 20210528OnLocation (14) 20210528OnLocation (15) 20210528OnLocation (16) 20210528OnLocation (17) 20210528OnLocation (18) 20210528OnLocation (19) 20210528OnLocation (20) 20210528OnLocation (21) 20210528OnLocation (22) 20210528OnLocation (23) 20210528OnLocation (24) 20210528OnLocation (25) 20210528OnLocation (26) 20210528OnLocation (27) 20210528OnLocation (28) 20210528OnLocation (29) 20210528OnLocation (30) 20210528OnLocation (31) 20210528OnLocation (32) 20210528OnLocation (33) 20210528OnLocation (34) 20210528OnLocation (35) 20210528OnLocation (36) 20210528OnLocation (37) 20210528OnLocation (38) 20210528OnLocation (39) 20210528OnLocation (40) 20210528OnLocation (41) 20210528OnLocation (42) 20210528OnLocation (43) 20210528OnLocation (44) 20210528OnLocation (45) 20210528OnLocation (46) 20210528OnLocation (47) 20210528OnLocation (48) 20210528OnLocation (49) 20210528OnLocation (50)