ගෙදරට වැඩක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ගෙදර ඉන්න නිවාඩු පාඩු වෙලාවට මොනවද කරන්නෙ? පොතක් බලනවද? ටීවී බලනවද? ෆිල්ම් බලනවද? නිදාගන්නවද? එහෙනං අතරින් පතර ලැබෙන ඉඩක වෙනසකටත් එක්ක කරන්න මෙන්න නියම ගෙදර දොට සරිලන සිමෙන්ති වැඩ කිහිපයක්.

රචින්ත ජයවර්ධන